لیست قیمت
وب سایت شرکت آداک
تماس با شرکت آداک
درباره شرکت آداک

 
 
  کالا های موجود  
switch
ELA-100
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
CABLE
UC-CABS7A
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
switch
GSD-808HP
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
FIBER
UC-FPT-LC-09-30
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
media converter
FT-906A20
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
media converter
FT-802
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
VOIP
ICF-1700
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
FIBER
UC-FPT-LB-09-15
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
سوکت
UC-CRD6-03
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
رک ایستاده
TRS-1042P
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
VOIP
IPX-2100
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
media converter
MC-1500R
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
media converter
ICS-102
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
FIBER
UC-FPT-SC-50-15
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
media converter
GT-902S
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
FIBER
UC-FPC-SCSC-62-15
1
فروشگاه
تاریخ
تماس بگیرید
قیمت
مقایسه
 
  آخرین کالا های اضافه شده  
شرکت آداک
TRZ-4506 : رک دیواری
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
رک 42 یونیت عمق 100 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
9 یونیت عمق 45 سانت TRB-4509 : رک دیواری
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
9یونیت عمق 60 سانت TRB-6009 : رک دیواری
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
42 یونیت عمق 100 سانتیمتر TRB-1042 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
7
شرکت آداک
۴۰U عمق 80 سانت با تجهیزات کامل : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
IRACK TCD_708 : کنسول مانیتور رک
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
IRACK TCD_716I+ : کنسول مانیتور رک
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TCD-908i : کنسول مانیتور رک
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TCD-908i : کنسول مانیتور رک
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRB-6016 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRB-6020 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRB-6027 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRB-8035 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRB-8042 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRB-1027 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRB-1042 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRB-1042P : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRU-1042 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRZ-8027 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRZ-8027b : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRZ-8040 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRZ-8040B : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRS-1042P : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRI-1042 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRG-1054 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRH-1042p : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRD-6042 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TRD-5735 : رک ایستاده
تماس بگیرید قیمت
1
شرکت آداک
TPD-109 : پاور ماژول
تماس بگیرید قیمت
1
 
پست ها و رویداد ها


تماس با ما
قوانین
همکاری با ما
تجارت ایرانیان چیست
درباره ما
اخبار
فروشگاهای ما
مزایای تجارت ایرانیان
آخرین قیمت ها
بسته های تبلیغاتی
پرداخت آن لاین
تحویل کالا
info@t4i.ir
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت تجارت ایرانیان می باشد
WWW.T4I.IR 2014 ALL RIGHTS RESERVED